JOGI MEGJEGYZÉS & GARANCIA:

 

Cégünk több, mint 10 éve működő, saját szakszervízzel rendelkezik.

*Termék meghibásodás esetén, mindig a garancia levélen szereplő hibabejelentő Email címre kell üzenetet küldeni, amennyiben az Elektrosokk2000 Kft. által kiállított jótállási jegyet kapta.
Az Elektrosokk2000 Kft. garancia esetén, a szervízpartner intézi teljes körűen a termék kivizsgálását és a termék szállíttatását.

*Gyártói garancia esetén, a termék mellé mellékelt jótállási jegyen szereplő központi hibabejelentő és ügyfélszolgálat telefonszámát kell hívni.
Gyártói garancia esetén, a gyártó szervízpartnere intézi teljes körűen a termék kivizsgálását és a termék szállíttatását.

Hiba bejelentésének menete:

                1. Beazonosításhoz szükséges adatok, mint pl.: számlázási név

                2. Termék pontos típusa

                3. A Hiba pontos leírása, kifejtése.

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy hibabejelentés esetén, szükség van, a számlázási névre és a termék mindenkori pontos típusára, önmagában a gyártmány mint megnevezés, nem elég a készülék beazonosításához, valamint FONTOS a hiba pontos kifejtése, hiszen, mind a gyártó és mind a saját szakszervizünk csak így, ennek tudatában tudja gyorsabban orvosolni a készülék hibáját.

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben nem készülékhibával hívja ki a szakszervízt, hanem felhasználásból eredendő meghibásodással, úgy a szervíz, illetve futárcég kiszállási díja és szervízelési/Vizsgálati díja terhelésre kerül.

A termékek mellé az Elektrosokk2000 Kft. által kiállított jótállási jegyet mellékelünk, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak. Kérjük, hogy a termék mellett található gyártói és-vagy az Elektrosokk2000 Kft. által kiállított jótállási jegyet, továbbá az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla) együtt őrizze meg. Az Elektrosokk2000 Kft. által kiállított jótállási jeggyel a garanciális igények (jótállás, kellékszavatosság) teljes körűen érvényesíthetők mind a gyártó szervizpartnereken (*Gyártói Garancia esetén), mind az *Elektrosokk2000 Kft. vevőszolgálatán keresztül.

Kizárólag háztartásban, háztartási célra használható a termék, ipari és üzletszerű használata esetén a garancia megszűnik.

Hideg környezetből melegebb helyre szállításkor az elektromos készülékek hálózatba csatlakoztatása előtt 8 órát kell várni, hogy az esetleges rövidzárlatot és elektromos kisülést elkerüljék. Az ezekből bekövetkező meghibásodásra nincs garancia.

A garancia, a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás vagy üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha fogyasztási cikk a vásárlástól/üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, kivéve, hogy a meghibásodás a nem rendeltetésszerű használatából eredendően fakad.

 

Garancia igény nem érvényesíthető:

1. Nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.

2. Karbantartási, tisztítási munkák esetén. A garancia nem terjed ki a készülék esztétikai állapotára.

3. Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.

4. A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopás esetén.

5. A készülék hátulján az azonosításra szolgáló vonalkód eltávolítása esetén.

6. A szakszerűtlen szállításból - eredő meghibásodásokra.

7. Cég vagy egyéni vállalkozó vásárlása esetén, mivel nem fogyasztónak minősülnek

8. A termékeinkre, a teljes körű műszaki garancia, nem terjed ki, a nem megfelelő használatból eredően bekövetkezett károkra. Ilyen például, ha hirtelen áramingadozás miatt a kompresszor meghibásodik, vagy külső behatástól kilyukad az elpárologtató. Továbbá kiemeljük, hogy a készülékek esetén is ajánlott a szobahőmérsékleten történő üzemeltetés. Nem áll módunkban garanciális hibaként orvosolni olyan problémát, ha például egy klimatizálatlan, hűtőgépekkel túlzsúfolt helyiségben, nyári időszakban egy gyakran nyitogatott hűtőgép jegesedik, vagy nem hűt megfelelően.

9. A készülékek üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő (villany és gáz tűzhelyek) és akkor is, ha nincs üzembe helyezési kötelezettsége a szerviznek, de a vásárló azt megrendeli.

10. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezés előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.

11. Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 15/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; Ptk. 685§ – A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet.